Tin Tức

Để tính thời gian ắc quy ATLASBX 318000 có thể sử dụng để thắp sáng với một quạt 150W và hai bóng đèn 50W, ta cần làm như sau:Tổng công suất tiêu thụ (P):Quạt: 150WHai bóng đèn: 2 x 50W = 100WTổng ...

Tin tức nổi bật